Cat with Breakfast Pocket( Hoop Size 10×10 cm. )

฿80.00

ไฟล์ปักสำหรับทำเป็นกระเป๋าแฟชั่น เหมาะกับการนำไปเย็บทำช่องกระเป๋าในงานเสื้อผ้า กระเป๋า ขนาดไฟล์ในสะดึง 10 เซนติเมตร  Format ไฟล์ นามสกุล : .DST , .EXP , .PCS , .HUS , .VIP , .SHV , JEF , .SEW , .CSD ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cat with Breakfast ( Hoop Size 10×10 cm. )

ลายปักกาแฟ  : Cat with Breakfast ขนาดในสะดึง 10 x 10 cm . สามารถนำไปปักเป็นอาร์ม หรือปักเป็นช่องประเป๋า สำหรับตกแต่เสื้อผ้า หรืองานกระเป๋าต่างๆ

Format ไฟล์ นามสกุล : .DST , .EXP , .PCS , .HUS , .VIP , .SHV , JEF , .SEW , .CSD , .XXXP