AutuSewing : Eggplant Spoon Bag ( Hoop size : 16 x 26 cm.)

฿120.00

ไฟล์ลายปักแบบ AutoSewing ที่ใส่ช้อนส้อมรูปมะเขือ ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ในสะดึง 16×26 cm ค่ะ มีวิธีทำอย่างละเอียดประกอบไฟล์ ขนาดชิ้นงานสำเร็จอยู่ที่ขนาด 24×8 cm

รายละเอียดเพิ่มเติม

AutuSewing : Eggplant Spoon Bag ( Hoop size : 16 x 26 cm.)

ชิ้นงาน AutoSewing ที่ใส่ช้อนส้อม ในสะดึง 16×26 cm. จะใช้ไฟล์ปัก 2 ไฟล์ด้วยกัน คือไฟล์ที่ชื่อนามสกุลลงท้ายด้วยA และอีกไฟล์นามสกุลลงท้ายด้วยB ให้ปักไฟล์นามสกุลA(เป็นชิ้นงานด้านหน้า) ก่อน แล้วจึงปักไฟล์นามสกุลB (ชิ้นงานด้านหลัง) หากต้องการปักชื่อเข้าไป ให้ปักในขั้นตอนก่อนการปักสีสุดท้าย

ซัพพอร์ตจักรที่ใช้นามสกุล .PES , .DST ,.EXP , .HUS, .VIP, .CSD และ .xxx

VDO วิธีทำ AutoSewing ที่ใส่ช้อนส้อมรูปผัก