AutoSewing : Mushroom Spoon Bag ( Hoop size : 20×20 cm )

฿120.00

ไฟล์ลายปักแบบ AutoSewing ที่ใส่ช้อนส้อมรูปเห็ด ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ในสะดึง 20×20 cm ค่ะ มีวิธีทำอย่างละเอียดประกอบไฟล์ ขนาดชิ้นงานสำเร็จอยู่ที่ขนาด 18.5×8.5 cm

รายละเอียดเพิ่มเติม

AutoSewing : Mushroom Spoon Bag ( Hoop size : 20×20 cm )

VDO วิธีทำที่ใส่ช้อนส้อมผัก