AutoSewing : Corn Spoon Bag (Hoop size 20×30 cm)

฿120.00

ไฟล์ลายปักแบบ AutoSewing ที่ใส่ช้อนส้อมรูปข้าวโพด ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ในสะดึง 20×30 cm ค่ะ มีวิธีทำอย่างละเอียดประกอบไฟล์ ขนาดชิ้นงานสำเร็จอยู่ที่ขนาด 20×9 cm

รายละเอียดเพิ่มเติม

AutoSewing : Corn Spoon Bag (Hoop size 20×30 cm)

VDO วิธีทำ AutoSewing ที่ใส่ช้อนส้อมรูปผัก